Kouluprojekti

 Sukukansojen ystävät ry:n kouluprojekti

Kuten yleisesti tiedetään, kuuluu peruskoulun yhdeksännen luokan opetussuunnitelmaan oppitunti suomen sukukielistä. Aihe on hyvin laaja ja siksi vaikea, ja varmasti sen monipuolinen käsittelyyn voisi käyttää kokonaisia lukuvuosiakin (kuten alaa yliopistossa opiskeleville väistämättä käykin). Aihe on kaikin puolin hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen, ja Sukukansojen ystävät ry haluaisikin olla apuna sukukansatietouden lisäämisessä koululaisten keskuudessa.

Järjestömme on tehnyt 2000-luvun alkupuolella vierailuluentoja suomalaisissa kouluissa. Nämä vierailut menivät hyvin ja olivat suosittuja, mutta vuosien mittaan monet jäsenet siirtyivät muihin töihin ja maihin, mistä seurasi pitkä hiljaiselo. Vuodesta 2011 lähtien järjestön toiminta on kuitenkin virinnyt uudestaan, ja myös näiden kouluvierailujen uudelleenkäynnistys on ollut koko ajan työn alla. Teemme yhteistyötä muiden suomalais-ugrilaisten alueiden järjestöjen kanssa, joten meillä on hyvä ja tuore kuva Venäjällä asuvien vähemmistöjen modernista kulttuurista ja arjesta. Vastaavaa kouluprojektia on jo toteutettu syksyllä 2011 Komin tasavallassa yhdessä udmurttien Šundy-nuorisojärjestön kanssa. Haluamme kouluvierailuillamme kertoa faktoja, mutta tilastoja tärkeämpää on nuorten mielenkiinnon herättäminen ja tietojen lisääminen.

Luentomme kestää yhden oppitunnin verran, joskin pidempikin sessio on mahdollinen. Siihen kuuluu powerpoint-esitys, suullista kerrontaa ja kysymyksiä sukukansoista. Ajatuksenamme on, että kouluun tulisi pieni ryhmä järjestömme aktiiveja, eli pääasiassa Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoita. Haluaisimme silti ottaa aina ryhmäämme mukaan esimerkiksi Helsingissä asuvia mareja, udmurtteja tai saamelaisia. Näin luennon aihe konkretisoituisi kerralla, minkä lisäksi oppilaille jäisi eläviä muistoja tapaamisesta sukukansoja edustavien elävien ihmisten kanssa. Suomen Kulttuurirahasto tukee toimintaamme, joten kouluvierailut ovat kouluille täysin maksuttomia.

Järjestöömme voi olla yhteyksissä sähköpostitse tai puhelimitse. Kouluprojektista vastaa:

Niko Partanen
niko.partanen(ät)helsinki.fi
0405068571