Yleistä järjestöstä

Sukukansojen ystävät ry perustettiin vuonna 1999 nimellä Suomen sukukansayhdistysten liitto (Susu) ry. Ajatuksena oli koota yhteen erilaisia suomalaisia järjestöjä, jotka toimivat sukukansojen parissa. Vuonna 2004 järjestön nimi muutettiin Sukukansojen ystävät ry:ksi, ja myös yksityishenkilöiden liittyminen jäseneksi mahdollistui.

Sukukansojen ystävät ry on järjestänyt valokuvanäyttelyitä ja suuren yleisötapahtuman suomalais-ugrilaisista luontouskonnoista, luonut Mafunille (suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liitolle) internet-sivut, organisoinut tietokone- ja internet-kurssit marilaisille ja udmurttilaisille nuorille sekä tuonut marilaisen nuoren Suomeen vuodeksi vapaaehtoistyöhön. Yhdistys on järjestänyt suomalaisten osalta rahoituksen viiteen kansainväliseen suomalais-ugrilaiseen opiskelijakonferenssiin Ifuscoon ja pitänyt yhdessä Dodo ry:n kanssa keskustelu- ja yleisötilaisuuksien sarjan nimeltä Pohjoinen yhteys.

HYYn (Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan) kanssa järjestö on edustanut suomalaisia kaikissa Mafunin kongresseissa ja kokouksissa sekä järjestänyt Mafunin kongressin Helsingissä. Se on etsinyt suomalaisia osallistujia suomalais-ugrilaisen maailman eri alojen tapahtumiin. Kouluhankkeen puitteissa oma-aloitteiset jäsenet ovat käyneet kouluissa, leireillä ja opiskelijajärjestöissä kertomassa sukukansoista ja -kielistä yhdessä sukukansojen nuorten kanssa.